60กใ, 90กใ, 120กใ NC Spotting Drills
60กใ, 90กใ, 120กใ NC Spotting Drills Carbide NC Spotting Drill LH Malaysia, Johor, Melaka, Muar Supplier, Suppliers, Supply, Supplies | Novo Tooling Sdn Bhd
Download Files
2NCA-B-C-D-E.pdf (207.93 KB)
General Purpose :
 High Speed Cutting : 
ltem code Outsite Diameter(d1) Flute Length(l2) Overall Length(l1) Shank Diameter(d2)
LH2NCA-020 2 4 50 2
LH2NCA-030 3 6 50 3
LH2NCA-040 4 8 50 4
LH2NCA-050 5 10 50 5
LH2NCA-060 6 12 50 6
LH2NCA-080 8 16 60 8
LH2NCA-100 10 20 75 10
LH2NCA-120 12 20 75 12
LH2NCA-160 16 25 100 16
LH2NCA-200 20 25 100 20
LH2NCB-030 3 6 75 3
LH2NCB-040 5 10 100 5
LH2NCB-060 6 12 100 6
LH2NCB-080 8 16 100 8
LH2NCB-100 10 20 100 10
LH2NCB-120 12 20 100 12
LH2NCC-040 4 8 100 4
LH2NCC-050 5 10 100 5
LH2NCC-060 6 12 100 6
LH2NCC-080 8 16 100 8
LH2NCC-100 10 20 100 10
LH2NCC-120 12 20 100 12
LH2NCD-060 6 12 150 6
LH2NCD-080 8 16 150 8
LH2NCD-100 10 20 150 10
LH2NCD-120 12 20 150 12
LH2NCD-160 16 25 150 16
LH2NCD-200 20 25 150 20
LH2NCE-060 6 12 200 6
LH2NCE-080 8 16 200 8
LH2NCE-100 10 20 200 10
LH2NCE-120 12 20 200 12
LH2NCE-160 16 25 200 16
LH2NCE-200 20 25 200 20


Please leave your enquiry here, we will reply as soon as possible.


*only support gif, jpeg, jpg, png, pdf
Switch To Desktop Version